Translate website

English Filipino French German Spanish Swedish

Support us

Thank you for your support!
Amount: 
- OR -
Bankgiro: 251-0634
- OR -
IBAN: SE9880000805569046258238
BIC: SWEDSESS

Links

Latest News

Written by Wilma
Thursday, 02 September 2010 17:33


These are the latest pictures of the house taken last Aug. 21, 2010. Check out more of these in our picture galleries ... Thanks for viewing!
 
alt 

altLast Updated on Thursday, 02 September 2010 17:35

0 Comments

 

Written by Administrator
Wednesday, 01 September 2010 13:47

alt 

Welcome to our new website! Here, we will continue to keep you posted on how our work is progressing in Bohol. Please feel free to write a few lines in our guestbook or check out our picture galleries.
Last Updated on Thursday, 02 September 2010 17:35

0 Comments

 

Written by Administrator
Tuesday, 31 August 2010 13:51

E-mail:
Tel:
alt
Kenneth: +46727320917
Gunnel: +4670-497 19 00  

C.O.S

Org. number: 802439-5785

Kenneth Bergstedt
: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (KLINTEHAMN GOTLAND)

 +46727320917

Gunnel Menghini: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (KLINTEHAMN GOTLAND)
+46704971900

Tomas Staflin: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (KLITEHAMN GOTLAND)
 +46736824033

Kenneth Lövkvist: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (VISBY GOTLAND)
+46736492432

Anna Ulmstedt:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (KLINTEHAMN GOTLAND)
+46708157495

Carina Gustavsson:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (KLINTEHAMN GOTLAND)
+46702182800 
If you want to, you can use the contact form below.


Last Updated on Sunday, 13 March 2016 21:24

0 Comments

 

Written by Administrator
Monday, 30 August 2010 14:10

More info coming soon!

alt 

Go to this link below for more infos about santo nino. Enjoy!

http://en.wikipedia.org/wiki/Santo_Ni%C3%B1o

Visioner och mål med projektet.

Vår målsättning är att hjälpa 8 till 10 föräldralösa gatubarn till ett tryggt och kärleksfullt liv. Vi vill ge barnen en möjlighet att få växa upp i en familjär andasom skall ligga till grund för en god framtid. Barnen skall ges möjlighet till utbildning och fostran där humanitära hjälpinsatser till andra behövande skall vara en del av vardagen.

Arbetet med barnen ska göras av kärleksfulla Filipinska föraldrar.

Vi arbetar för att på sikt göra barnhemmet självförsörjande. Redan fran start kommer ett mindre jorbruk att ingå som en del av självförsörjningen. På sikt hoppas vi på att kunna utveckla sidoverksamheter som kan ge ytterliggare inkomster till driften.

Vi vill att alla som vill engagera sig i projektet ska kunna besöka barnhemmet och få vara delaktiga i verksamheten.

Historik

Föreningen startades av grundaren Kenneth Bergstedt som besökte Filippinerna första gången 2006. De starka intrycken följde med hem till Sverige där han började från noll med att samla in returburkar. Målet var att skapa ett hem för gatubarnen i Filippinerna. Engagemanget berörde människor som kom i kontakt med projektet och flera andra eldsjälar anslöt till arbetet. En ideell organisation bildades.

Verksamheten i dag.

Insamlingsarbetet pågår ständigt för att driva och underhålla barnhemmet. Vi håller loppmarknad i gamla stationshuset i Klintehamn och vi har öppet på fredagar och lördagar året runt. Under sommartid har vi även öppet på onsdagar.  När störe evernemang organiseras i bygden håller vi oss framme och håller loppmarknader. Vi arrangerar själva ett event i Klintehamn varje år. Vi kallar den "En dag för barn i världen" som infaller andra lördagen i juli, varje år. Returflaskorna samlas fortfarande in och pantas. Utsckick till företag görs för att därigenom hitta sponsorer. 

Familjen Batino på Filippinerna sköter verksamheten på plats och ger kärlek och omsorg åt de barn som bor där nu. Vi förbättrar verksamheten och utvecklar projektet så allt fler barn kan få hjälp i omgivningen utanför barnhemmet. Detta sker i den takt vi förmår att samla in pengar. Transaktionerna sker utan mellanhänder och varje krona går oavkortat till projektet. Hipolito Batino och hans fru Remedios är förövrigt de som skänkt marken där barnhemmet nu står och verkar. Allt fler människor intresserar sig för verksamheten och vill gärna besöka barnhemmet. Mama Therine och Papa Boy tar emot alla gäster med värme och kärlek. Detta hoppas vi ska ge ytterligare kraft och komma att göra gott för en bra framtid.

alt   Hipolito and Remedios Batino


Verksamhetens födelse.

I juni 2006 gjorde jag en livsavgörande resa till Filippinerna. Jag besökte min flickvän och hennes familj för första gången.
Landet jag kom till var fattigt och folket levde i ständig kamp för att överleva dagen. Det skar djupt i mig att se gatubarnen utanför hotellet som dagligen sökte igenom soporna i hopp om att kunna hitta något ätbart. De visste när de ”färska” soporna skulle komma och skyndade sig dit för att hinna före gat hundarna.

Jag såg också hur vi från västvärlden utnyttjade dessa människors fattigdom till att tillfredställa våra simpla nöjen utan tanke på människovärde. Fattigdom kan som alla vet driva människor till att utsätta sig för övergrepp under all värdighet. Det smärtsammaste att se är när barnen far illa. Det enda ett hemlöst barn har är sin kropp och hon tvingas att sälja den för att den inte skall svälta till döds.

Folket på Filippinerna har genuina resurser gällande värme och medmänsklighet. Människor som med knappa ekonomiska resurser försöker göra sitt yttersta för att hjälpa varandra.

Min (numera) hustru Wilmas familj stod för mycket av den familjära värme och mänskliga solidaritet som jag lärde känna där.

Vi bodde mitt i staden Cebu som med sina omkring 4 miljoner innevånare har stora problem.
Det var när jag besökte ön Bohol som jag sådde ett frö i min hjärna om att göra något stort.

Min svärfar Hipolito Batino är född mitt på ön Bohol i en liten by. Mitt i djungeln ligger den med en liten skola, en kyrka och ungefär 700 innevånare. Byn heter Tupas och är ett paradis för både kropp och själ.
Jag har arbetat med barn och ungdomar på Hasselakollektiv sedan 1999 och lärt mig att inse vikten av en bra miljö i kombination med nära relationer med trygga förebilder.
Jag började undersöka möjligheterna att skapa ett hem för några av de utsatta gatubarnen. Jag frågade Hipolito och Remedios (Wilmas mamma) om de skulle kunna tänka sig att ge några av de olyckliga gatubarnen ett hem med kärlek och trygghet. Paret Batino som trots sin mycket blygsamma ekonomi, gjort fina sociala insatser, ställde sig positiva till detta och vi började planera.

Vi kom fram till att vi ska bygga ett familjehem med plats för åtta till tio barn. Mängden barn bör hållas på en nivå så att enheten blir en familj. Hipolito och Remedios ska utgöra grunden i arbetet med barnen och barnhemmet. Representanter från Sverige skall vara med under uppstarten.

Hipolito äger ett stycke mark i Tupas som han ställde till förfogande för att bygga ett familjehem till förmån för utsatta barn. Ytterligare ett stycke mark har skänkts av bybor som tror på vår idé.

När jag kom hem till Sverige och Klintehamn (Gotland) började jag samla tomflaskor för att börja någonstans. Allt eftersom tiden gick anslöt flera i mitt arbete med att förverkliga ett framtida barnhem.
Tillsammans bildade vi föreningen ”Children Of Santo Niño”.
Santo Niño är ett helgon i egenskap av ett gossebarn som befolkningen i Cebu håller varmt om hjärtat och han står för trygghet och god hälsa mm.

Organisationen lägger stor vikt i att öppet redovisa vad som händer i projektet. Vi tycker att man som bidragsgivare ska ha insyn i ekonomi samt ha möjlighet att följa med på vad som praktiskt händer på barnhemmet. Vi har en hemsida där man ska kunna följa arbetet på nära håll.

Jag har träffat många som är besvikna över de stora hjälporganisationerna där i vissa fall de administrativa kostnaderna är större än vad de behövande får. Vissa säger att dom skulle vilja bidra till något projekt men avstår då man inte vet om hjälpen kommer fram dit den egentligen ska. Många har beklagat sig över att man endast får en liten lägesrapport och ett foto varje jul.

Min tro är att vi alla har en skyldighet att bidra till en bättre värld. Efter förmåga måste vi alla göra något. Vi i föreningen Children Of Santo Niño har tagit på oss uppgiften att ge 8-10 barn ett tryggt liv, en familj och en framtid. Inte långt från platsen för barnhemmet finns en liten byskola där barnen ska gå. Min målsättning är att vi i framtiden ska kunna ge dessa barn styrkan och förmågan att sedan som vuxna, själva kunna göra humanitära insatser.

Vår målsättning är att genom utveckling av projektet, kunna få det självförsörjande. Det finns goda förutsättningar att odla frukt och grönsaker i området. Familjen Batino planerar också att ha några grisar, höns mm. Det finns också en ide om att köpa upp ett lager djurfoder som sedan kan säljas till byborna i Tupas, en affärsrörelse som alla skulle tjäna på eftersom det är långt till staden och besvärligt för många att ta sig dit.

Jag har nu varit i Filippinerna tre gånger och vi har nu kommit så långt att markarbetet på tomten redan börjat. Vi har nästan inga pengar men vi samlar tomflaskor vars inkomster samlas på föreningens bankkonto. Familjen Batino delar ut ris soppa i Cebu till gatubarnen för en del av pantpengarna.

Vi ber nu om stöd för att genomföra barnhemsprojektet.

Ring gärna eller skicka e-mail om du har frågor eller kommentarer.

Tack på förhand
Kenneth Bergstedt

STADGAR I FÖRENINGEN C.O.S

• HEMORT: GOTLAND.


• ÄNDAMÅLET MED FÖRENINGEN: ATT SAMLA IN MEDEL TILL UPPFÖRANDE OCH DRIFT AV BARNHEM I BYN TUPAS PÅ ÖN BOHOL I FILIPPINERNA.


• BESKRIVNING AV FÖRENINGEN: VERKSAMHETEN I SVERIGE SKALL BEDRIVAS PÅ IDEELL BASIS UTAN UTRYMME FÖR PERSONLIGT VINSTSYFTE. DRIFTEN AV BARNHEMMET KOMMER ATT SKE MED LOKAL ARBETSKRAFT SOM KOMMER ATT ERHÅLLA SKÄLIGA LÖNER EFTER LOKALA MÅTT. SPECIALKOMPETENS KOMMER ÄVEN ATT KÖPAS UPP LOKALT OCH UTAN KRAV PÅ IDEALLITET.


• VERKSAMHETSÅR ÄR KALENDERÅR: STARTÅR 2007 UPPGÅR I VERKSAMHETSÅR 2008.


• ÅRSMÖTE: ÅRSMÖTE SKA SKE INNAN FEBRUARI MÅNADS SLUT.


• EXTRA ÅRSMÖTE: EXTRA ÅRSMÖTE UTLYSES VID BEHOV.


• KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE: KALLELSE SKA SKE MINST TVÅ VECKOR FÖRE MÖTE.


• ÅRSMÖTETS INNEHÅLL: VERKSAMHETSBERÄTTELSE VILKEN INNEHÅLLER EKONOMI OCH UTVECKLINSREDOVISNING. VAL AV STYRELSE SAMT BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN AV REDOVISADE VERKSAMHETSÅR.


• REGLER FÖR RÖSTRÄTT I FÖRENINGEN: MEDLEMMAR HAR VID ÅRSMÖTE EN RÖST PER MEDLEM SOM ÄR NÄRVARANDE PÅ MÖTET. FÖR ATT FATTA BESLUT I STYRELSEN KRÄVS ATT MINST TRE LEDAMÖTER ÄR NÄRVARANDE. VID EN JÄMN OMRÖSTNING HAR ORDFÖRANDEN I STYRELSEN UTSLAGSRÖST.

• STYRELSENS SAMMANSÄTTNING: MINSTA ANTALET LEDAMÖTER I STYRELSEN ÄR TRE PERSONER, DVS, ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH KASSÖR. VID BEHOV KAN SUPPLEANTER VÄLJAS IN, DET KAN SKE PÅ ÅRSMÖTET ELLER AV SITTANDE STYRELSE. STYRELSEMEDLEMMARNA

SKALL VÄLJAS PÅ 1 RESPEKTIVE 2 ÅR I JÄMN FÖRDELNING SÅ ATT INTE ALLA AVGÅNGAR SKALL KUNNA SKE SAMTIDIGT.
STYRELSEN SKALL HA MINST 6 MÖTEN PER ÅR.


• EKONOMI: KASSÖREN ÄR FIRMATECKNARE OCH FÅR ENSAM SKÖTA INSÄTTNINGAR OCH UTTAG


• REGLER FÖR MEDLEMSKAP: MEDLEMMAR BÖR VARA AKTIVA OCH DELTA I FÖRENINGENS VERKSAMHET. MEDLEMMAR FÅR INTE ANVÄNDA FÖRENINGEN FÖR EGET EKONOMISKT VINNANDE.


• UTESLUTNING UR FÖRENINGEN: MEDLEMMAR SOM AGERAR OLOJALT MOT FÖRENINGEN OCH DESS SYFTEN KAN UTESLUTAS. STYRELSEN HAR MANDAT ATT UTESLUTA MEDLEMMAR SOM INTE UPPFYLLER DE MORALISKA KRAV SOM KAN FÖRVÄNTAS AV EN HJÄLPARBETARE.


• UTTRÄDE UR FÖRENINGEN: MEDLEM KAN NÄR SOM HELST UPPHÄVA SITT MEDLEMSKAP. STYRELSELEDAMOT BÖR GE STYRELSEN TID FÖR ATT UTSE EN EFTERTRÄDARE, DETTA ÄR DOCK INTE ETT KRAV. ÅTERBETALNING AV AVGIFT KOMMER INTE ATT SKE.


• REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGAR: KAN ENDAST SKE PÅ ÅRSMÖTE ELLER EXTRA ÅRSMÖTE.


• REGLER FÖR UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN: UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN SKER PÅ ÅRSMÖTE ELLER EXTRA ÅRSMÖTE. KVARVARANDE EKONOMISKA TILLGÅNGAR I FÖRENINGEN VID EN UPPLÖSNING KOMMER ATT SKÄNKAS TILL VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL SOM BESTÄMS PÅ DET AVSLUTANDE MÖTET.


• ÄNDRINGAR I STADGARNA GODKÄNDA PÅ ÅRSMÖTE 5 FEBRUARI 2009
Last Updated on Monday, 21 March 2016 04:04

0 Comments

 

Written by Administrator
Monday, 30 August 2010 14:10

Thank you for supporting us!

alt


alt

 

 

alt
alt
alt

 

alt

Mårten Eklund

Updates are coming soon!


Last Updated on Sunday, 13 March 2016 20:46

0 Comments

 

Page 7 of 7

«StartPrev1234567NextEnd»