Translate website

English Filipino French German Spanish Swedish

Support us

Thank you for your support!
Amount: 
- OR -
Bankgiro: 251-0634
- OR -
IBAN: SE9880000805569046258238
BIC: SWEDSESS

Links

Latest News

Written by Wilma
Thursday, 23 February 2012 18:33

Yesterday evening Feb. 22,2012 the COS organization Bord Officials and some Members had an annual meeting of the Project... Here are some Reports attached below:

COS History year 2011:                                                                                                                    

                                                                                                    C.O.S Årsberättelse 2011.

 Då var det dags att tillskriva ytterligare ett år till föreningen C.O.S. Vi fortsätter arbetet med insamlingen till barnhemmet och nu återstår endast lite finslipningar på huset.


Mötesåret:
Under 2011 hade föreningens styrelse nio möten inklusive årsmötet. Vårt goda fikabröd och många varma skratt finns alltid med.


Evenemang:
Liksom i fjol, hade vi en ”Loppis” i samband med Lions årliga jätte loppis i Klintehamn. Den gick bra. Denna gång stod vi utanför Hassela Vävars vilket ju är en bra plats denna dag.

Loppisen vid köpmansgåreden i Klintehamn har varit öppen alla söndagar då Köpmansgården hållit auktion.

Klinte marknad var som vanligt lyckat för oss och tur med vädret igen.

”Shan the man” höll en stå upp föreställning på ”Rondo” i Klintehamn och intäkterna gick oavkortat till C.O.S. Keges grosshandel skänkte fika till evenemanget.

Insamlandet av returflaskor fortsätter men har nu utökats med en betydelsefull verksamhet i Östersund. Det är min mamma Anitha Sjöstrand som med full energi, engagerar grannarna i bostadsområdet. Hon sätter upp information om projektet i soprummet och uppmuntrar hyresgästerna att skänka panten till C.O.S. Nog är det min mamma alltid!

Tre sparbössor har lämnats till Stockholm där de placerats ut. De kommer att tömmas när de är fulla. En kontakt i Stockholm har ansvaret för dessa.


Filippinerna:
Barnhemsbygget är i stort sett klart. En liten kiosk har byggts utanför barnhemmet och skall bli början på en del av självförsörjningen.

Undertecknad och Wilma, Gunnel och Åke samt Tomas Staflin, reste ner till Filippinerna i november månad. Där deltog vi i en välsignelse ceremoni av barnhemmet som utfördes av en katolsk präst.

Byskolan organiserade en ”Tidig Julfest” där även elevernas föräldrar deltog. Vi lekte lekar och åt tillsammans. Tomas fick äran att gästundervisa i en femteklass vilka med anledning av detta tvingades att gå om den dagen veckan därpå (skojade lite där).

Tomas hade köpt skolmateriel som delades ut till alla eleverna (ca 160 st). Undertecknad och Wilma stod för mat och dryck till alla. Gunnel och Åke skänkte bidrag som kommer att användas till nya belysningar i klassrummen.

Vi fick också tillfälle att fördjupa oss ytterligare i förfarandet att söka tillstånd för barnhemsdriften. Tre möten hölls med olika filippinska sociala myndighets instanser.

Hipolito och Therine Batino som skall fungera som värdfamilj åt barnhemsbarnen, har nu flyttat ut till barnhemmet där de sätter sin personliga prägel och själsligen värmer upp stället inför framtiden.

För övrigt: Mr priset lämnades tillbaka (eftersom det är ett vandringspris) och i samband med detta hölls en snabb föreläsning om året som gått.

 

Framtidsvision inför 2012:

Insamlingsarbetet fortsätter och vi siktar på att överta och driva vidare loppisen som Lions alltid haft i juli. Vi hoppas kunna göra ett större evenemang av det tillsammans med andra organisationer som jobbar med barn.

Loppisen på Köpmansgården ska fortsätta som vanligt så länge vi får och kan.

Arbetet med att uppfylla de kriterier som krävs av de filippinska myndigheterna, fortsätter och kan förhoppningsvis avklaras framåt årets slut.

 

Grundare och projektledare:

Kenneth Bergstedt
Account Statement COS 2011:
alt
Audit Report 2011:
alt


0 Comments

Add Comment


Last Updated on Thursday, 23 February 2012 18:55